Cephe İskelesinin Ülkemizdeki Önemi Nedir?

Cephe iskelesi

Etkin Makina olarak cephe iskelesini kısaca özetlersek günümüz dünyası içinde nerede ise her ülkenin ekonomisi hızla  gelişmektedir. Ülkemiz olan Türkiye’nin de ekonomisi her yıl belli oran içinde büyüme göstermektedir. Büyüme hemen hemen her alan içinde görünse de bazı alanlar diğer alanlara göre büyüme oranında daha fazla paya sahip olur. Ülkemizde ise büyüme oranında en çok paya sahip alan ise inşaat alanıdır. Ülkemiz içinde ekonomi her yıl %2- %5 arasında bir büyüme gösterir. Bu büyümede en çok paya sahip olan inşaat sektörünün payı ise bu büyümenin yarısına tekabül ediyor. Ülkemiz içinde inşaat alanında birçok büyük proje yapılmaktadır. Elbette ki en büyük ve de en görkemli projeler istanbul ve ankara ili içinde gerçekleşmektedir. İstanbul içinde bir köprü yapılmıştır bunun yanında Avrupa’nın en uzun binası Avrupa’nın en büyük adliyesi ve dünyanın en büyük hava limanı inşaatları bu iş içinde gerçekleşmektedir. İzmit körfezinde ise dünyanın en uzun asma köprülerinden bir tanesi yapılmıştır. Ülkemizde en çok iş kazasının yaşandığı alanda maalesef yine inşaat alanı olmaktadır. İnşaat alanında her yıl onlarca yüzlerce insanımızı iş kazaları yüzünden kaybetmekteyiz. Bu iş kazalarının birçoğu gerekli önlemler alınmadığından dolayı olduğu için buna iş cinayetleri adını koyan insanlarda bulunmaktadır. Ülkemiz içinde gelişen tek sektör inşaat sektörü değildir. Aynı zamanda teknoloji alanında da gelişme gösteren bir ülkeyiz. Teknoloji hayatımızın içinde birçok alanda işlerimizi kolaylaştıran yani hayatlarımızı kolaylaştıran bir olgudur. Teknoloji sayesinde bir iş bitmesi gereken zamandan çok daha erken zaman içinde bitebilir bir iş olduğundan çok daha az tehlikeli hale gelebilir. İnşaat alanları içinde de birçok iskele çeşidi bulunmaktadır. Cephe iskelesi de bu iskele çeşitlerinden bir tanesidir. İskeleler inşaat alanlarında olmaz ise olmazlar arasında yer alan sistemlerindendir her yer için ayrı çeşit iskele yapısı bulunmaktadır cephe kısmı içinde cephe iskelesi kullanılmaktadır.

Ülkemiz içinde kullanılan iskele çeşitlerinde uzun zamandan bu yana ahşap iskele kullanılıyordu bu cephe iskelesi içinde aynı durumdaydı. Ahşap iskele gereksinimlerinden dolayı uzun süre boyunca kullanılmış fakat artık gelen yeni sistemler ile yeni iskele çeşitleri ile miladını doldurmuş bir sistemdir. Çıkan her yeni sistem bir önce kullanılan sisteme göre daha çok güvenliği de beraberinde getirmektedir. Ahşap iskele uzun süre kullanılmış olsa bile artık yerini demirden yapılma iskelelere bırakmıştır. Bu iskeleler hem dış cephe iskelesi olarak kullanılmakta hem de asansörlü iskele tipinde en çok tercih edilen çeşit olmaktadır. Ahşap iskelelere oran ile çok daha az riski barındırır demir iskeleler. Ahşap iskeleler hem yapıları itibari ile hem de kullanılan malzemenin dayanıklılığı itibari ile demir iskelelere oran ile çok daha zayıf iskele çeşitlerinden bir tanesidir bu yüzden artık her alan içinde demir iskeleler tercih edilmektedir. Kısaca İskele çeşitlerini sıralarsak tabi dış cephe iskelesi adı altında değilde daha derine inerek sıralarsak ; Sıva iskelesi, Asma iskele, güvenlikli iskele, motorlu iskele, elektrikli iskele gibi sıralama yapabiliriz.

Translate »
X